Структура

Управителен съвет


Членовете на Управителния съвет са експерти с богат опит в управлението на стопанства в сектор "Плдове и Зеленчуци". Усилията им са изцяло насочени в отстояване пред отговорните държавни институции на следните цели: