Партньори

Адекватно подпомагане на земеделските производители, съобразено с действителните разходи за дейността.